Socialpiloterne

Vi er en stab af engagerede konsulenter med
pædagogisk og socialfaglig uddannelse
der dagligt gør en forskel for
børn, unge og voksne borgere,
der har modvind eller udfordringer i livet.

Socialpiloterne skaber hurtige og bæredygtige forandringer for den enkelte unge og deres familier.
Da alle er forskellige møder vi den enkelte med respekt for individualitet, med en nærværende ansvarlighed og
en professionel, faglig tilgang til vores arbejde.
Vi giver børn, unge og voksne en kærlig hånd i ryggen og lærer dem at navigere i livet, og komme på den rette vej.Socialpiloterne tilbyder nedenstående ydelser til private, regioner og kommuner.

  • Støtteperson for forældre til anbragt børn. § 54.
  • Samværskonsulent ved beskyttet -, støttet - og overvåget samvær mellem børn og forældre, når barnet er anbragt.
  • § 52 Kontaktperson for unge med psyko - sociale vanskeligheder,
  • Personlig rådgiver eller kontaktperson jf efterværn for de 18 til 22 årige.
  • kontaktperson for voksne mellem 18 og 40,  med omfattende sociale og psykiske problemer
  • Koordinator for ungdomssanktion § 54a.
  • Støtte / kontaktperson for eks. diganostiserede unge. AD/HD, Borderline oa.
  • Familiekonsulent: Hjemme hos'er eller Familiebehandler.
  • Hjælp og støtte til familier i forhold til forståelse af forvaltningens skrivelser, behandling af sagen og deres beslutninger, der tilbydes hjælp i forbindelse med ankesager

 

tlf +45 61 46 42 46   email info@socialpiloterne.dk